Acil Değerlendirme Raporu

Gayrimenkul analiz raporu, bir birey ya da kuruluşun isteğiyle herhangi bir taşınmazın değerinin tespiti için analiz uzmanları tarafından taşınmazın değerini etkileyen tüm etmenlerin incelemesini ve değerini barındıran rapora verilen addır. Taşınmaz değerlemesi bir taşınmazın imar gidişatı, tapu takyidatları, taşınmazın bulunduğu bölgenin analizi, yeri, konumu, benzer taşınmazlara göre artı ve eksileri gibi pek çok faktörü değerlendirerek,…

İmar Kanununda Değişiklikler

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Farklılık Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun kapsamında İmar Kanunu’nda farklılık da yapıldı. İmar Kanunu’nda yapılan düzenlemeler şu şekilde; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 5 inci maddesinde yer alan “Nazım İmar Planı” ve “Çevre Düzeni Planı” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye “Fen adamları” tanımından…