Acil Değerlendirme Raporu

Gayrimenkul analiz raporu, bir birey ya da kuruluşun isteğiyle herhangi bir taşınmazın değerinin tespiti için analiz uzmanları tarafından taşınmazın değerini etkileyen tüm etmenlerin incelemesini ve değerini barındıran rapora verilen addır. Taşınmaz değerlemesi bir taşınmazın imar gidişatı, tapu takyidatları, taşınmazın bulunduğu bölgenin analizi, yeri, konumu, benzer taşınmazlara göre artı ve eksileri gibi pek çok faktörü değerlendirerek,…

İmar Kanununda Değişiklikler

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Farklılık Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun kapsamında İmar Kanunu’nda farklılık da yapıldı. İmar Kanunu’nda yapılan düzenlemeler şu şekilde; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 5 inci maddesinde yer alan “Nazım İmar Planı” ve “Çevre Düzeni Planı” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye “Fen adamları” tanımından…

İmar Barışı Nedir?

Bakanlar Heyeti’nda çıkan karara göre imarsız yapılar artık kayıt altına alınacak. Bakanlık tarafından yapılan izaha göre, mülkiyet meseleyi nedeniyle arsa gözüken yapıların, resmi olarak doğalgaz ve su bağlatamama gibi sıkıntıların önüne geçilecek. Ülkemizde 2017 senesinden evvel yapılmış ve bu gidişatta olan tüm binalar kent, kat büyüklüğü, metrekare gibi rastgele bir koşula bakılmadan kapsam içerisinde olacak.…

Gayrimenkul Değerleme Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul değerleme süreci! Satın alacağınız gayrimenkulün değeri resmi olarak sertifika almış SPK Lisanslı uzmanlar tarafından tanımlanıyor. Bu uzmanların gayrimenkul hakkında değerlendirme yaptıktan sonra rapor yazım zamanına ekspertiz süreci olarak karşımıza çıkıyor. Gayrimenkul değerleme süreci iki düzeyden geliyor. Bu düzeyler hazırlık süreci ve rapor süreci. Hazırlık evresinde değerleme uzmanı konutun bedelini tanımlayabilmek için bir çok etkeni…